Scoala Online-PLATFORMA E-LEARNING
Expandare/colapsare bloc Autentificare
Utilizator
Parola
 
Expandare/colapsare bloc Informaţii pentru curs "Microsoft Office Word 2007"
Descriere: Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utili¬zare a procesorului de texte Microsoft Word
Obiective: 1.1. să cunoască şi să respecte normele de tehnica securităţii muncii în utilizarea calculatorului şi a componentelor lui
1.2 să aplice diferite modalităţi de formatare a textului
1.3. să aplice regulile generale de tehno-redactare si estetica a unui documentului
1.4. să insereze in text simboluri speciale intr-un document
1.5. să dezvolte deprinderi de organizare a unui document
1.6. să dezvolte deprinderi de inserare şi formatare a tabelelor intr-un document
1.7. să dezvolte deprinderi de prelucrare a imaginii intr-un document folosind instrumentele specifice de desenare
1.8. să insereze numere de pagină şi să modifice opţiuni de afişare a acestora
1.9. să introducă un antet şi un subsol de pagină unui document
1.10. să scrie un text dintr-un document pe mai multe coloane
1.11. să insereze ecuaţii folosite pentru redactarea documentelor ce conţin formule matematice
1.12. să descrie şi să aplice corect modul de tipărire a unui document
Evaluare: 1. Teste online
2. Aplicatie practica
Subiecte:  Textul: Formatare document, formatare text;
 Paragrafe: crearea unui paragraf, borduri, crearea unui stil noi;
 Caractere diacritice, introducerea unor simboluri si caractere speciale;
 Cuprins: realizare, actualizare şi modificare, aplicarea formatărilor;
 Lucrul cu tabele: crearea unui tabel, introducerea unei date intr-un tabel, operaţii asupra unui tabel;
 Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare;
 Paginarea documentelor, antete si subsoluri de pagina, scrierea pe coloane
 Editorul de ecuaţii;
 Instrumnete de comunicare. Printarea unui document
Resurse: 1. Consiliul Naţional pentru Curriculum, Metodologia aplicării curricumului, Bucureşti, 2001
2. Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ghid metodologic – Tehnologia Informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul didactic, Bucureşti, 2002
3. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Ghid de evaluare – Informatică şi tehnologia Informaţiei, Editura Dramis, Bucureşti, 2001
4. Rodica Matei, Tainele informaticii – manual de informatică pentru clasele V-VIII, Editura Paralele 45, Piteşti, 2003
5. Emanuela Cerchez, Marinel Şerban, Informatica pentru gimnaziu, Editura Polirom, Iaşi 2002
6. Doru Popescu, s.a., Informatica pentru clasa a V-a, Editura Arves, Craiova 2003
7. Doru Popescu, s.a., Manual de informatică (Clasele V-VIII), Editura Sigma, 1998
8. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu –
Editura AXA 2008
Limba: Română
Cursul începe pe data de: 06 Februarie 2017, 08:00
Cursul se tremină pe data de: 15 Aprilie 2017, 23:59
Înscriere Înscriere
Descriere: Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utili¬zare a procesorului de texte Microsoft Word
Obiective: 1.1. să cunoască şi să respecte normele de tehnica securităţii muncii în utilizarea calculatorului şi a componentelor lui
1.2 să aplice diferite modalităţi de formatare a textului
1.3. să aplice regulile generale de tehno-redactare si estetica a unui documentului
1.4. să insereze in text simboluri speciale intr-un document
1.5. să dezvolte deprinderi de organizare a unui document
1.6. să dezvolte deprinderi de inserare şi formatare a tabelelor intr-un document
1.7. să dezvolte deprinderi de prelucrare a imaginii intr-un document folosind instrumentele specifice de desenare
1.8. să insereze numere de pagină şi să modifice opţiuni de afişare a acestora
1.9. să introducă un antet şi un subsol de pagină unui document
1.10. să scrie un text dintr-un document pe mai multe coloane
1.11. să insereze ecuaţii folosite pentru redactarea documentelor ce conţin formule matematice
1.12. să descrie şi să aplice corect modul de tipărire a unui document
Evaluare: 1. Teste online
2. Aplicatie practica
Metodă de învăţare: Platforma online
Limba: Română
Profesori: Ionel Ilișescu
Unităţi: 24, Teste: 2, Proiecte: 1
Conţinutul lecţiei
Înscriere Înscriere
 
Expandare/colapsare bloc Sistem de ştiri
Nu există anunţuri sistem
 
Expandare/colapsare bloc Cursuri selectate
Nu s-au găsit date